Adorace Nejsvětější svátosti

K přípravě na Národní eucharistický kongres zveme věřící k ADORACI Nejsvětější Svátosti v naší farnosti, kterou poprvé uspořádáme 23. a 24. ledna ve farní kapli sv. Vincence de Paul, Klatovská tř. 176. Začátek v pátek 23.1.v 8:00 hod. – ukončení 24.1. v 8.00 hod.

V případě Vašeho zájmu zapojit se k adoraci ( 1-2 hod. ) – se zapisujte, prosím, v sakristii, kde dostanete další informace.

Zveme Vás k-page-001