Zázračný obraz Panny Marie Vítězné

 

 
 
Milostný obrázek Adorace novorozeného Krista, který protestanti zohavili vypícháním očí postav Ježíšových rodičů, našel v dubnu roku 1620 pohozený ve Štěnovicích u Plzně kaplan vojska bavorského vévody Maxmiliána a účastník bělohorské bitvy, bosý karmelitán Dominik à Jesu Maria. Ten také během bělohorské bitvy žehnal obrázkem vojsku a přenesl jej poté do Říma.
Roku 1622 jej dal

Více zde…

Historie kostela sv. Jana Nepomuckého v Plzni

Redemptoristický řád přišel do Plzně v roce 1907. Pro potřeby řádu byla zakoupena Vaňkova vila na Klatovské třídě, kde redemptoristé zřídili prozatímní kapli Panny Marie Ustavičné Pomoci. Kaple byla vysvěcena 18. 6. 1907.
Když se podařilo kapli dovybavit a návštěvy věřících vzrostly, požádal superior řádu P. Josef Roller v Praze, aby redemptoristé mohli v Plzni vystavět

Více zde…

Farní kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel najdete na Klatovské třídě (z centra směr Klatovy) na Chodském nám. Jeho dvě 63 m vysoké věže jistě nepřehlédnete. Byl postaven v pseudorománském slohu v letech 1908 až 1911. Kostel je trojlodní, dlouhý 50 m. Má 4 zvony.

Více zde…